Bộ chuyển đổi tiếng việt online mới thành Tiếq Việt

|

Bộ chuyển đổi tiếng Việt online hỗ trợ bạn đổi chữ quốc ngữ mới từ tiếng việt thành Tiếq Việt. Sở dĩ có điều này là do đề xuất cải cách bộ chữ tiếng Việt kiểu mới đang từ 38 chữ cái về còn 31 chữ của PGS.TS Bùi Hiền. Theo đó: giáo dục sẽ được đổi thành záo zụk, hiện nay bộ chữ mới này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và sửa đổi, chưa hoàn thiện, tuy nhiên điều này đã khiến cộng đồng mạng phản ứng vô cùng gay gắt. Hãy thử ngay công cụ chuyển đổi tiếng Việt dưới đây nhé!

Nếu bạn thấy hay hãy bình luận bên dưới và chia sẻ tới mọi người nhé!